top of page

Algemene Voorwaarden Bruidsfotografie

1. Contract Bruidsfotografie
2. Betalen
3. Annuleren
4. Onvoorziene omstandigheden en aansprakelijkheid
5. Oplevering foto's
6. Afdrukken en fotoproducten
7. Schadeloosstelling
8. Beeldformaat, kleur, stijl, compositie
9. Auteursrecht
10. Privacy & Persoonsgegevens
11. Wijzigingen Algemene Voorwaarden Twan Gevers Fotografie

 

Omdat het vakmanschap van een bruidsfotograaf héél belangrijk is, kunnen jullie het beste een fotograaf NIET alleen selecteren om de prijs! Voor mij als professioneel bruidsfotograaf betaal je niet alleen voor mijn aanwezige tijd, maar ook voor mijn vakmanschap, kennis van zaken en nabewerking van jullie foto’s.

Bij boeking van een trouwreportage gaan jullie als klant akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven.
 

1. Contract Bruidsfotografie

Na akkoord op de offerte, mondelinge bevestiging of email ligt de overeenkomst tussen de klant en Twan Gevers Fotografie vast. Hierna ontvangt het bruidspaar de bevestiging met aanbetaling waarin alle gemaakte (prijs)afspraken zijn opgenomen.

2. Betalingen

De trouwdatum wordt definitief in de agenda gezet, nadat een aanbetaling van 20% van het totaal bedrag op de rekening van Twan Gevers Fotografie is bijgeschreven. Deze aanbetaling wordt verrekend op de eindfactuur.

Het restantbedrag ontvangt Twan Gevers Fotografie graag per bank, binnen 2 dagen na de trouwdatum, hiervoor ontvangt de klant tijdig een factuur.

De foto's wordt pas toegestuurd als de volledige betaling op de bankrekening van Twan Gevers Fotografie is bijgeschreven.

 

3. Annuleren

Bij annulering worden er annuleringskosten in rekening gebracht. De hoogte hiervan is afhankelijk van het moment van annuleren:

Bij annulering na het akkoord, zie punt 1 wordt het bedrag van de aanbetaling niet teruggestort.

Bij annulering binnen 6 maanden voor de trouwdatum, dient 30% van het totaalbedrag te worden voldaan aan Twan Gevers Fotografie.

Bij annulering binnen 3 maanden voor de trouwdatum, dient 50% van het totaalbedrag te worden voldaan aan Twan Gevers Fotografie.

Bij annulering binnen 6 weken of minder van de trouwdag dient het volledige bedrag van de trouwreportage te worden voldaan aan Twan Gevers Fotografie.

 

4. Onvoorziene omstandigheden en aansprakelijkheid

Bij ernstig onvoorziene omstandigheden, te denken aan ziekte, overlijden familielid e.d., waardoor het voor Twan Gevers Fotografie echt niet mogelijk is jullie bruiloft te fotograferen, zal Twan Gevers Fotografie, het bedrag (indien ontvangen) van de aanbetaling en/of eindbetaling aan het bruidspaar retourneren.

Indien gewenst wordt er in overleg een gelijkwaardig vervangende fotograaf/fotografe gezocht.

In het onwaarschijnlijke geval van een totale mislukking, fotografisch of annulering, van dit contract door één van de partijen, is de aansprakelijkheid van een partij aan de andere, beperkt tot de totale waarde van de kosten opgenomen in het 'Contract Bruidsfotografie'. Geen van de partijen is aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.

5. Oplevering foto's

Twan Gevers Fotografie maakt een zorgvuldige selectie uit de gemaakte foto's en levert niet minder dan het minimum aantal afgesproken foto’s, afhankelijk van de gemaakte afspraken of  de gekozen aantal uren. Foto's die de selectie eisen van Twan Gevers Fotografie niet door komen, zullen nooit aan het bruidspaar worden geleverd.

Zorgvuldig bewerkte foto's in kleur en een ruime selectie in zwart/wit, worden in de hoogste resolutie (300dpi) in .jpg bestand aangeleverd.

Onbewerkte foto's of foto's in een andere extensie dan .jpg zullen nooit worden geleverd.

 

6. Afdrukken en fotoproducten

Door het leveren van de digitale bestanden, geeft Twan Gevers Fotografie het afdrukken uit handen aan de klant.

Twan Gevers Fotografie adviseert de klant dit NIET bij een Hema, Kruidvat of dergelijke te doen, omdat de kwaliteit van dusdanige aard is dat dit niet ten goede komt aan de foto’s van Twan Gevers Fotografie.

Twan Gevers Fotografie adviseert de klant fotoafdrukken of fotoproducten professioneel te laten afdrukken.

Waarom?
• De klant maakt dan gebruik van door Twan Gevers Fotografie  zorgvuldig geselecteerde leveranciers.
• De klant kan het bestellen helemaal zelf regelen zonder de tussenkomst van Twan Gevers Fotografie.
• De klant uploadt makkelijk de gewenste foto’s vanaf de computer.
• De verkoopprijzen zijn concurrerend met waar het bruidspaar het elders zouden bestellen. De kwaliteit is echter professioneel!

Twan Gevers Fotografie is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van fotoafdrukken of fotoproducten, welke door de klant zelf of derden worden gemaakt bij andere bedrijven dan geadviseerd door Twan Gevers Fotografie.

7. Schadeloosheidstelling

Twan Gevers Fotografie kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor kosten, schade, claims en juridische kosten ten aanzien van het copyright van derden, handelsmerken, ontwerpen of andere intellectuele eigendomsrechten. Twan Gevers Fotografie is slechts verantwoordelijk voor het verkrijgen van dergelijke vrijstellingen als dit uitdrukkelijk is overeengekomen ruim vóór de dag van de bruiloft. In alle andere gevallen is de klant verantwoordelijk voor het verkrijgen van dergelijke goedkeuringen en zal de Twan Gevers Fotografie tegen alle kosten, schade, claims en juridische kosten hieruit voorkomend schadeloos worden gesteld.

8. Beeldformaat, kleur, stijl, compositie

Alle beeldformaten zijn bij benadering. Twan Gevers Fotografie bekijkt en corrigeert alle foto’s zorgvuldig op kleur en contrast. Het is soms niet altijd mogelijk de exacte kleur als gezien door het menselijk oog vast te leggen. Het bruidspaar heeft geen recht foto’s te weigeren op basis van stijl of compositie.

 

9. Auteursrecht

Het auteursrecht van de foto’s en/of digitale bestanden blijft te allen tijde bij Twan Gevers Fotografie.

De digitale bestanden en foto's zijn uitsluitend bestemd voor gebruik in privé sfeer, tenzij voorafgaand aan gebruik duidelijk en schriftelijk is overeengekomen, let hierbij op de Auteurswet, je koopt tenslotte de bestanden en niet de rechten.

Indien je ervoor kiest zelf foto's op social media te plaatsen (zonder Twan Gevers Fotografie logo), dan dient de naam van Twan Gevers Fotografie duidelijk te worden vermeld, of een verwijzing naar www.twangeversfotografie.nl in de publicatie te worden opgenomen, tenzij anders overeengekomen zoals in het geval van Social Media Profielfoto shoots.

Bij het accepteren van de algemene voorwaarden, geef je ook toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor website, WWW.TWANGEVERSFOTOGRAFIE.NL, social media, promotie materiaal enz. Hiervoor wordt geen vergoeding of korting gegeven. Wanneer het bruidspaar niet wil dat de gemaakte foto’s worden gebruikt op bovengenoemde media, dan dien je dit vooraf, per email, kenbaar te maken aan Twan Gevers Fotografie.

Bij aanschaf van foto's en/of digitale bestanden (Hoge resolutie) heeft het bruidspaar het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan foto's en/of digitale bestanden voor commerciële doeleinden of wedstrijden te gebruiken.

Het is niet toegestaan geleverde foto’s en/of digitale bestanden in een andere (kleur)bewerking, dan aangeleverd, op social media (Facebook, Flickr, Twitter, LinkedIn e.d.) of andere websites te plaatsen.

Bij twijfel over gebruik, neem gerust CONTACT op.

10. Privacy & Persoonsgegevens

Twan Gevers Fotografie zal nooit de persoonsgegevens, zoals bij ons bekend, openbaar maken of doorgeven aan derden. Zie ook mijn PRIVACYVERKLARING.

 

11. Wijzigingen Algemene Voorwaarden Twan Gevers Fotografie

Twan Gevers Fotografie mag te allen tijde deze algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen. Indien van toepassing zullen wijzigingen tijdig en per email bekend worden gemaakt.

bottom of page